Сообщение о защите диссертации Наталии Сергеевны Ерёминой

23.04.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Єрьоміна Наталія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистентка кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій Української інженерно­педагогічної академії МОН України

Назва  дисертації – «Метод  прив’язки  безпілотних  літальних  апаратів  з

використанням кореляційно-екстремальних систем навігації  в  умовах  появи хибних об’єктів на поточному зображенні»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

Науковий керівник – Таршин Володимир Анатолійович, д.т.н., доцент, професор кафедри озброєння радіотехнічних військ (Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Міноборони України)

Офіційний опонент – Пащенко Руслан Едуардович, д.т.н., професор, старший науковий співробітник відділу дистанційного зондування Землі (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)

Офіційний опонент – Павліков Володимир Володимирович, д.т.н., с.н.с., декан факультету радіотехнічних систем літальних апаратів (Національний аерокосмічний університет ім.  М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України)

Автореферат

cохранить эту страницу в PDF