Staff

 • Mikhnova Alina – Неad of Educational Department
 • Bondar Olena
 • Buts Inna
 • Velykodna Liudmyla
 • Volkov Dmytro
 • Gorokhova Inna
 • Grabovska Anna
 • Zhorova Olga
 • Kopytova Svitlana
 • Kuzmenko Olena
 • Kukoba Lubov
 • Lutsenko Kateryna
 • Maistrenko Galyna
 • Menschchykova Olena
 • Pashchenko Larisa
 • Sahaidak Inna

save this page as PDF