Наукова бібліотека

Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки – сучасний центр інформаційного забезпечення освітнього та науково-дослідного процесів вищого навчального закладу, який сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців, розвитку здібностей користувачів до самоосвіти та адаптації в інформаційному суспільстві, гармонійному розвитку особистості, залученню студентів та співробітників університету до скарбниці української та світової культури.

  Контакти

  +38 (057) 702-14-88

  38 (057) 702-11-78

  +38 (057) 702-10-73

  library@nure.ua

  Сайт бібліотеки:
  lib.nure.ua
  Грищенко Тамара Борисівна

  Директор
  Грищенко Тамара Борисівна

  tamara.gryschenko@nure.ua

  Електронний архів відкритого доступу:

  Бібліотека щорічно надає послуги понад 30 тис. користувачам (у тому числі у віддаленому режимі через сайт бібліотеки); видає понад 600 тис. одиниць документів на паперових носіях та забезпечує доступ до е-ресурсів (понад 450 тис. звернень та скачувань).
  Для користувачів бібліотеки працюють: 4 абонементи – навчальної, наукової, художньої літератури та літератури, яка видана іноземними мовами; 7 спеціалізованих читальних залів (у т. ч. електронний читальний зал). У читальних залах бібліотеки є вільний доступ до Інтернет-мережі (у тому числі, за технологією Wi-Fi). Комп'ютерний парк бібліотеки налічує 70 ПК, 40 одиниць копіювально-розмножувальної техніки.
  Інформаційні ресурси бібліотека формує за напрямками: комп'ютерні науки, обчислювальна техніка, інформаційні технології, медіасистеми, економічна кібернетика, радіотехніка, електроніка, захист інформації, телекомунікаційні системи, метрологія та вимірювальна техніка та з інших галузей знань:

  • Фонд друкованих видань і неопублікованих документів (понад 760 тис. прим.);
  • Фонд повнотекстових документів в Електронній бібліотеці (понад 19,5 тис. найменувань);
  • Електронні навчально-методичні комплекси (понад 4 тис. повних текстів)
  • Електронний архів відкритого доступу (2 тис. науково-методичних документів)
  • Колекція компакт-дисків (430 прим.);
  • Електронний каталог (понад 160 тис. записів на усі колекції з фонду бібліотеки) з доступом із локальної та глобальної мереж;
  • Передплатні бази даних (перелік та доступ – на сайті бібліотеки).

  Бібліотека ХНУРЕ є учасницею корпоративних проектів, завдяки чому користувачі мають доступи до світових баз даних, онлайнових періодичних видань та різних інформаційних ресурсів інших бібліотек та організацій:

  • ElibUkr (всеукраїнський) («Електронна бібліотека України»)
  • Інформатіо-консорціум (всеукраїнський)
  • Єдина картка читача бібліотек ВНЗ Харкова
  • Зведений каталог Харкова
  • Метабібліографія Харківщини
  • Віртуальна довідкова служба Харкова

  На даний час у бібліотеці автоматизовані всі робочі процеси. Для користувачів доступний віртуальний сервіс на сайті бібліотеки: перегляд власних електронних формулярів через сайт бібліотеки, дистанційне замовлення літератури, електронна доставка документів, довідкова служба.
  Наукова бібліотека активно проводить культурно-просвітницьку діяльність та виховну роботу серед студентської молоді: експонує тематичні виставки, організовує літературно-музичні вечори та конкурси, веде літературний клуб «Осяяння».

  Наукова бібліотека