Підготовче відділення

Підготовче відділення – навчальний підрозділ Харківського національного університету радіоелектроніки, який відповідно до інтересів, нахилів та здібностей громадян забезпечує поглиблене вивчення ними загальноосвітніх дисциплін – інформатики, фізики, української мови, математики, а також готує абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та вступу до вишів України.

  Контакти

  кімн.144

  +38 (057) 702-14-55

  cdp@nure.ua

    

  Завідувач підготовчого відділення
  Сергій Олександрович Китаєнко

  Основна діяльність

  Відділення є багатоструктурним підрозділом університету, який містить:

  • групи поглибленої підготовки для учнів 9-11 класів, строком навчання 2-3 роки;
  • недільне, заочне, навчально-консультаційне, репетиційне відділення;
  • курси базової комп’ютерної підготовки, інтернет-програмістів, основ дизайну та інші;
  • недільний клуб «Юний програміст».

  Слухачі Відділення мають можливість користуватися інформаційно-обчислювальним центром та лабораторіями університету.

  Відділення провадить агітаційну та профорієнтаційну роботу в університеті: Дні відкритих дверей, екскурсії на кафедри і факультети університету.

  У 2008 р. Відділення перейшло на підготовку абітурієнтів до ЗНО, були внесені відповідні зміни до навчальних програм та планів. За останні 6 років тут приділяли чималу увагу і мовній підготовці абітурієнтів. За цей час було вдвічі збільшено кількість годин на вивчення української мови та літератури.

  У 2008 р. в Відділенні були організовані підготовчі курси для випускників вишів І-ІІ рівнів акредитації, з якими співпрацює ХНУРЕ. Станом на 01.01.2012 р. ХНУРЕ уклав з ними 42 угоди щодо підготовки фахівців за спеціальностями університету. У навчальний процес Відділення були введені елементи дистанційного навчання, в першу чергу для випускників вишів І-ІІ рівнів акредитації. Вони мають можливість через мережу Інтернет спілкуватися з викладачами в он-лайн режимі.

  За ці роки було поглиблено роботу з учнями шкіл. На Підготовчому відділенні працюють різноманітні комп’ютерні курси для учнів 1–11 класів. У 2004 р. для них був розроблений курс «Основи дизайну», в 2008 р. – введено курс з основ 3D моделювання Maja, в 2010 р. розпочались заняття з навчання учнів налагодженню ПК.

  У Відділенні працюють комп’ютерні курси за 10 напрямками: від базової комп’ютерної підготовки до об’єктно-орієнтованого програмування на С++.