Асоціація випускників і друзів ХНУРЕ

Основна мета Асоціації – створення умов для співпраці випускників з професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами та студентами університету.

  Контакти

  пр. Науки, 14

  +38 (057) 702-10-13

  Асоціація випускників ХНУРЕ. Факультет КН

  Головний корпус, 2 поверх, кім. 261-263

  +38 (057) 702-13-50

  f_cs@nure.ua

  +38 (057) 702-14-51

   d_cs@nure.ua

  http://gcs.nure.ua/

  Основні функції

  • сприяння розвитку радіоелектронної галузі та інформатизаційній інфраструктури в Україні, підготовки кадрів, у тому числі вищої кваліфікації, в цих галузях;
  • створення умов для розвитку університету, зміцнення і розвитку її матеріально-технічної бази;
  • сприяння проведенню довузівської підготовки абітурієнтів, надання допомоги у підборі кандидатів до аспірантури, докторантури, допомоги в організації та проведенні індивідуальної підготовки студентів, участь у працевлаштуванні майбутніх випускників університету;
  • сприяння організації та виконання актуальних науково-технічних програм і проектів;
  • організація і проведення за участю університету міжнародних семінарів, симпозіумів, конференцій, виставок за різним напрямком наукової та освітньої діяльності;
  • створення обслуговуючих господарських підприємств (ОГП), орієнтованих на тісну співпрацю з університетом та його структурними підрозділами;
  • створення фонду за рахунок коштів спонсорів та інших законних джерел для фінансування освіти талановитої молоді в університеті і в провідних навчальних закладах світу, а також для фінансування інших завдань Асоціації.

   

  Статут Асоціації випускників