Студентський сенат ХНУРЕ

Органом студентського самоврядування Харківського національного університету радіоелектроніки є Студентський сенат ХНУРЕ.

  Контакти

  +38 (057) 702-13- 22

  senat@nure.ua

  Сайт:

  senat.nure.ua

  Соц. мережі:

  fb.com/senat.nure.ua

  instagram.com/senat_nure

  кімн. № 217

  Голова Студентського сенату ХНУРЕ

  Дмитро Костянтинович Гой

  Діяльність студентського самоврядування визначена статтею 40 Закону України «Про вищу освіту».

  Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом (п. 1, ст. 40).

  Органи студентського самоврядування діють на принципах:

  1) добровільності, колегіальності, відкритості;

  2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;

  3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

  4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій (п. 3, ст. 40).

  Структура студентського самоврядування

   Студентське самоврядування в ХНУРЕ діє на рівні університету, факультетів, студмістечка та гуртожитків. Усі вони керуються Положенням про студентське самоврядування ХНУРЕ, яке було затверджене Наказом № 259 від 14.04.2017 року.

  Також, студентське самоврядування включає в себе вищий колегіальний орган – конференцію студентів ХНУРЕ.

  На конференції, яка пройшла 7 квітня 2017 року, було створено робочі комісії: студентську виборчу комісію та контрольно-ревізійну комісію. 

  Наказ ХНУРЕ № 259 від 14.04.2017 р. про органи студентського самоврядування

  Студентський сенат ХНУРЕ