Керівництво

Управління університетом здійснюється згідно з Законом України “Про вищу освіту”, розділ VII.

Контакти

Приймальня ректора

+38 (057) 702-18-07

Приймальня проректора з науково-педагогічної роботи

+38 (057) 702-14-92

Приймальня проректора з міжнародного співробітництва

+38 (057) 702-19-11

Приймальня проректора з наукової роботи

+38 (057) 702-10-13

Приймальня проректора з АГР

+38 (057) 702-13-18

Ректор, як керівник вищого навчального закладу, відповідає за освітню та фінансово-господарську діяльність ВУЗу, стан і збереження будівель та іншого майна. Ректор університету наділений повноваженнями вирішувати організаційно-адміністративні та інші завдання, серед яких:

  • представлення університету в державних та інших органах, відповідальність за результати його діяльності перед вищим органом управління,
  • формування складу (професорсько-викладацького, навчально-допоміжного та ін.) співробітників університету,
  • формування складу осіб, що проходять навчання в університеті,
  • контроль якості роботи викладачів, виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни,
  • розпорядження майном і фінансами університету, затвердження кошторисів, укладання договорів,
  • контроль забезпечення охорони праці, дотримання законності та порядку, збереження службової та державної таємниці.

Відповідно до Статуту університету, ректор може передавати частину повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.

Для вирішення основних питань діяльності університету ректор створює робочі та дорадчі органи, а також визначає коло їх повноважень.

Положення про науково-технічну експертну раду