Профспілка співробітників

Первинна профспілкова організація працівників Харківського національного університету радіоелектроніки (ППО ХНУРЕ) – добровільна неприбуткова громадська організація працівників університету, метою якої є представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки працівників освіти і науки України.

Контакти

кімн. 18

+38 (057) 702-14-48

andrii.frolov@nure.ua

Голова  
Андрій Віталійович Фролов

кімн. 216

+38 (057) 702-14-40

profkom@nure.ua

Заступник голови
Сергій Миколайович Селевко

Головний бухгалтер
Загребельна Наталія Сергіївна

Адреса Федерації
профспілок України:
ЦК профспілки працівників освіти і науки України
252012, Київ-12,
пл. Незалежності, 2

Закон України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

Газета «Освіта та право»

Члени Профспілки мають право:

  1. На здійснення представництва та захист Профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, в тому числі в судах.
  2. На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин.
  3. На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них  аргументованих відповідей.
  4. На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка.
  5. На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів Профспілки.
  6. На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто.
  7. Обирати і бути обраним до профспілкових органів всіх рівнів, крім випадків, передбачених Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” і цим Статутом.
  8. Одержувати на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, отримувати з профспілкового бюджету грошову допомогу на оздоровлення, відвідування хворих, виплати з нагоди професійних свят чи днів народження, грошове заохочення за профспілкову роботу, відшкодування коштів, затрачених на придбання ліків, оплату юридичних послуг, користуватися разом з членами сім’ї культурно-спортивними закладами Профспілки.
  9. На сприяння в перекваліфікації і працевлаштуванні при безробітті.
  10. На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.