Кафедра фізичних основ електронної техніки (ФОЕТ)

Кафедра фізичних основ електронної техніки заснована в 1988 році. З 2016 року – кафедра фотоніки та лазерної інженерії. Вона є профілюючою за спеціальностями «Оптотехніка» і «Лазерна та оптоелектронна техніка».

Основні функції

На кафедрі проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Оптотехніка» і «Лазерна та оптоелектронна техніка» з присвоєнням кваліфікації «спеціаліст по електроніці» бакалавру, «інженер-електронік» - спеціалісту, «науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)» - магістру . Термін навчання бакалавра складає 3 роки і 10 місяців, підготовка магістрів та спеціалістів - 1 рік.

Професорсько-викладацький склад кафедри включає 2-х лауреатів державної премії, 3-х академіків та одного члена-кореспондента Академії наук прикладної радіоелектроніки, 5 професорів, 4 докторів наук, 7 доцентів, 9 кандидатів наук.

На кафедрі є 6 учбових лабораторій, оснащених сучасною технікою. Лабораторії для вивчення лазерів та пасивних оптичних елементів, лабораторії для дослідження спектрів та фізичних явищ, які лежать в основі кожного оптичного приладу, лабораторії електроніки НВЧ та хімічні лабораторії.

На кафедрі ФЛІ створена та діє студентська проектна лабораторія (СПЛ).