Кафедра безпеки інформаційних технологій (БІТ)

Кафедра безпеки інформаційних технологій та науково-навчальний центр «Інформаційна безпека» були засновані в 1999 році.

Контакти

головний корпус, 3 поверх, кімн. 340-346

+38 (057) 702-14-25

d_its@nure.ua
Геннадій Зайдулович Халімов
Геннадій Зайдулович Халімов
Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Основні функції

Кафедра БІТ провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 125 – Кібербезпека за освітньою програмою: «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» (БІКС) для бакалаврського, магістерського рівнів вищої освіти та науковим рівнем доктора філософії за денною, заочною, дистанційною формами навчання, а також здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з надання послуг у галузі технічного захисту інформації за напрямом «Інформаційна безпека» спеціалізаціями: «Виявлення закладних пристроїв», «Оцінювання захищеності інформації», «Атестація комплексів технічного захисту інформації».

Навчання в галузі інформаційної безпеки введено в університеті на кафедрі в 1999 році.

Бакалавр з кібербезпеки

Тривалість програми бакалаврату становить 4 роки.

Об'єкти професійної діяльності випускників:

 • об'єкти інформатизації, включаючи комп'ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси;
 •  технології забезпечення безпеки інформації;
 •  процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об'єктів, які підлягають захисту.

Магістр з кібербезпеки

Тривалість програми магістрів становить 1,5 та 2 роки.

Об'єкти вивчення та діяльності – дослідження та проектування систем і комплексів забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки.

Теоретичний зміст предметної діяльності:

 •  методи наукового дослідження систем і комплексів забезпечення безпеки інформаційної безпеки та кібербезпеки;
 •  методи проектування систем і комплексів забезпечення інформаційної та кібербезпеки;
 •  методи оцінки і забезпечення відповідного рівня захищеності інформації;
 •  методи і засоби ідентифікації вразливостей і загроз інформаційній безпеки та кібербезпеки;
 •  методи аналізу та планування основних економічних показників проектних рішень.

Наукова діяльність

Напрямками науково-дослідних робіт є створення комплексних систем захисту інформації, програмного забезпечення, програмно-апаратних засобів криптографічного захисту інформації, захищених інформаційних технологій передачі, обробки та зберігання даних, оцінка поточного стану захищеності організацій, розслідування інцидентів порушень інформаційної безпеки, розробка пропозицій щодо мінімізації ризиків і загроз.

Наукові напрямки кафедри в галузі інформаційної та кібербезпеки:

 • методи, системи та засоби криптографічного захисту інформації з гарантованим рівнем стійкості та підвищеною швидкодією;
 • методи та засоби вдосконалення й розвитку національної інфраструктури відкритих ключів (включаючи систему електронного цифрового підпису);
 • методи постквантової криптографії, методи побудови криптосистем на неабелевих групах з гарантованим рівнем стійкості;
 • блокчейн технології для захисту інформації в розподілених мережах;
 • біометричні криптосистеми, протоколи, ідентифікація;
 • стеганографічні методи.

До складу кафедри входить науковий центр, на базі якого ведуться науково-дослідні роботи за профілем кафедри.

Кафедра має ліцензії на проведення розробок і надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації.

Науково-дослідна та дослідно-конструкторська діяльність кафедри БІТ проводитися у співпраці з ПАТ «Інститут інформаційних технологій». Більше тридцяти державних і комерційних організацій довірили кафедрі БІТ у співпраці з ПАТ «Інститут інформаційних технологій» виконання робіт з забезпечення безпеки інформації своїх відомчих і корпоративних систем. Основний принцип роботи кафедри з замовниками – надання оптимальних, економічних доцільних рішень у галузі захисту інформації, з урахуванням передових науково-технічних досягнень і вимог національних і міжнародних стандартів у сфері інформаційної безпеки.

Провідними замовниками кафедри БІТ є: ПАТ «Інститут інформаційних технологій», Державна митна служба, «Укрзалізниця», Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерство внутрішніх справ України, Національний банк України, провідні банки України, НАК «Нафтогаз України», державні та комерційні структури.

 За результатами наукової діяльності створена наступна науково-технічна продукція:

1. Вирішено низку наукових та практичних задач розвитку теорії та практики побудування системи ЕЦП, в тому числі створення акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК) з новими форматами Центрального засвідчувального органу (Міністерство юстиції), а також Міністерства зборів та податків.

2. За участі співробітників кафедри розроблені, узгоджені та затверджені ТЗ та ТУ, налагоджено випуск програмно-апаратних та програмних засобів КЗІ: генерування ключів – «Гряда-3, 3Д», процесори КЗІ «Гряда-41 П», серверів КЗІ «Гряда-301 А», та «Бар’єр 301 ООО»; електронних ключів – «Кристал 1Д», «Алмаз – 1», мережеві модулі автентифікації, IP шифратори «Канал – 301 та 501» тощо.

3. Спільно з замовником господарчих робіт ПАТ «Інститут інформаційних технологій» розроблено Національні стандарти ДСТУ 7624:2014 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення» та ДСТУ 7564:2014 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція хешування», на заміну ГОСТ 28147-89 та ГОСТ 34.311-95 (ГОСТ Р 34.11-94).

4. Практично реалізована система підготовки та перепідготовки спеціалістів, які беруть участь у обслуговуванні, розробці, проведенні експертизи та експлуатації системи ІВК (ЕЦП), підвищення кваліфікації фахівців з питань технічного захисту інформації за напрямками підготовки, передбаченими новими Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації, в тому числі для другої освіти.

Кафедра має ліцензії на проведення розробок і надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації.