Навчання

Випускники отримують знання, уміння та компетенції щодо проектування, впровадження, супроводу комплексних систем захисту інформації, захищених систем електронних документів і електронного документообігу, електронної комерції, банківських і платіжних систем, розробки захищеного програмного забезпечення на С/C++/C#/JAVA/PHP; експертизи, стандартизації та сертифікації систем і засобів захисту інформації; управління інформаційною безпекою на об’єктах інформаційної діяльності, у державних органах управління, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, науково-виробничих об’єднаннях, паливно-енергетичному секторі, великих ІТ-компаніях.

На кафедрі діє спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності системи захисту інформації.

На кафедрі працює 8 докторів технічних наук, 8 кандидатів технічних наук.

Видання підручників, монографій з кібербезпеки

1. Горбенко І.Д., Горбенко Ю.І. Прикладна криптологія. Теорія. Практика. ! Застосування. Підручник для вищих навчальних закладів. – Харків, Видавництво «Форт», 2013, С.880.

2. Долгов В.І., Лисицький І.В. Блокові симетричні шифри. Методологія оцінки стійкості до атак диференціального і лінійного криптоаналізу. Україна, Харків, «Форт», 2013, С.456.

3. Долгов В.І. Стійкість блокових шифрів до диференціального і лінійного криптоаналізу // І.В.Лисицька / Німеччина, Саарбрюкен, «LAP LAMBERT Academic Publishing». – 2014. – С.497.

4. Халімов Г.З. Криві Ферма. Оцінка параметрів і застосування для універсального хешування . Вид. LAP LAMBERT Academic Publishing, Німеччина, 2014 року, С.66.

5. Семенов С.Г. Захист даних в комп’ютеризованих керуючих системах // С.Ю. Гавриленко, В.В. Давидов / Німеччина, Саарбрюкен, «LAP LAMBERT Academic Publishing». – 2014. – С.236.

6. Горбенко Ю.І., Побудова та аналіз систем, протоколів і засобів криптографічного захисту інформації. Ч 1. під ред. Горбенко І.Д. Харків, Видавництво «Форт», 2015. – С.960.

7. Халімов Г.З. Криві Гурвіца. Побудова і застосування для універсального хешування. Вид. LAP LAMBERT Academic Publishing, Німеччина, 2016, С.89.

8. Бобкова А.А., Горбенко Ю.І., Торба А.А., Бобух В.А. Під загальною редакцією Горбенко І.Д. Методи та засоби генерації випадкових бітових послідовностей, Україна, Харків, видавництво «Форт», 2013, с.232.

9. Кузнецов О.О., Сорока Л.С., Прокопович-Ткаченко Д.І. Під редакцією Толубко В.Б. Моделі та методи авторизації доступу в безпровідних телекомунікаційних системах. Дніпропетровськ, видавництво «Пороги», 2013, С.196.

10. Горбенко І.Д., Гріненко Т.О. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Навчальний посібник Ч.1 Криптографічний захист інформації. – Харків: ХНУРЕ, 2004, С.368.

11. Замула О.А., Горбенко Ю.І., Шумов О.І. Нормативно-правове забезпечення інформації безпеки. Комплексні системи захисту інформації. Навчальний посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2010, С.248.

12. Долгов В.І. Основи статистичної теорії прийому дискретних сигналів. Підручник. – Харків: Видавництво «Форт», 2013, С.520.

13. Сорока Л.С., Сєвєрінов О.В., Жученко О.С., Рассомахін С.Г., Рубан І.В. Навчальний посібник. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008, С.264.

Видання науково-технічних журналів з інформаційної безпеки

1. Прикладна радіоелектроніка / Академія наук прикладної радіоелектроніки, ХНУРЕ / випуски з питань кібербезпеки.

2. Радіотехніка. Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, ХНУРЕ / розділ «Системи захисту інформації».

Навчання за спеціальністю 125 – Кібербезпека

Студенти вивчають інформаційно-телекомунікаційні системи, операційні системи, технології програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, прикладну криптологію, криптосистеми і криптопротоколи, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, програмування базових об’єктів захисту інформації, комплексні системи захисту інформації, нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки, комплекси технічного захисту інформації, захист від технічних розвідок, управління інформаційною безпекою, захищені системи електронних документів і електронного документообігу, безпеку електронної комерції, банківських і платіжних систем, експертизу, стандартизацію і сертифікацію систем і засобів захисту інформації.

Уміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за спеціалізацією «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»:

1) уміння розробляти комплексні системи захисту інформації, захищені системи електронних документів і електронного документообігу, електронної комерції, банківських і платіжних систем;

2) програмування базових об’єктів захисту інформації, криптосистем і криптопротоколів, захищеного програмного забезпечення на С/C ++ /C# /JAVA /PHP рівня Middle/Senior, веб-програмування;

3) здійснювати проектування, впровадження, супровід комплексних систем захисту інформації;

4) проводити експертизу, стандартизацію й сертифікацію систем і засобів захисту інформації;

5) здійснювати управління інформаційною безпекою на об’єктах інформаційної діяльності, аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, вразливості та дестабілізуючі чинники щодо інформаційного простору та інформаційним ресурсам;

6) уміння розробляти розпорядчі документи в галузі інформаційної безпеки, застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики та стандарти.

Після завершення навчання на бакалаврському рівні випускники мають можливість продовжити навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за  спеціалізаціями: «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Безпека державних інформаційних ресурсів».

Випускник за спеціалізацією «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» може працювати:

1) фахівцем з розробки захищеного програмного забезпечення на С/C ++/ MySQL/ Oracle/ Java /PHP рівня Middle/Senior; веб розробником;

2) фахівцем з інформаційної безпеки банків та ІТ-підрозділів компаній;

3) фахівцем з мережевого адміністрування захищених баз даних;

4) фахівцем із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах;

5) фахівцем з розробки комплексних систем захисту інформації;

6) професіоналом з організації інформаційної безпеки, аналізу ризиків, протидії атакам хакерів.

Випускник за спеціалізацією «Безпека державних інформаційних ресурсів» може працювати:

1) фахівцем з розробки захищеного програмного забезпечення на С/C ++/ MySQL/ Oracle/ Java /PHP рівня Middle/Senior; веб розробником;

2) фахівцем з інформаційної безпеки в державних органах управління, Державній фіскальній службі, Державній митній службі, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, науково-виробничих об’єднаннях, паливно-енергетичному секторі, великих ІТ-компаніях;

3) фахівцем з мережного адміністрування захищених баз даних у державних органах управління;

4) фахівцем із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах державних органів управління;

5) фахівцем з розробки комплексних систем захисту інформації для державних органів управління;

6) професіоналом з організації інформаційної безпеки, аналізу ризиків, протидії атакам хакерів у державних органах управління.

Після завершення навчання на магістерському рівні випускники мають можливість продовжити навчання на кафедрі за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії за спеціальністю 125 – Кібербезпека.

Досягнення на Всеукраїнських студентських олімпіадах з інформаційної безпеки та конкурсах студентських наукових робіт

У 2006 році грамотами і дипломами нагороджені переможці А.П. Інденко, П.А. Кравченко за перше місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді за програмою підготовки «Інформаційна безпека».

У 2007 навчальному році нагороджені грамотами студенти:

- П.А. Кравченко – за перше місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді за програмою підготовки «Прикладна криптографія» і «Безпека інформаційних та комунікаційних систем»;

- А.А. Бойко – за програмою підготовки «Управління інформаційної безпеки»;

- команда кафедри БІТ у складі – А.А. Козулін, А.А. Бойко, П.А. Кравченко – за перше місце у командному заліку другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 навчального року за програмою підготовки «Інформаційна безпека».

У цьому ж навчальному році нагороджений дипломом студент 5 курсу А.Ю. Сіренко за перше місце у виставці науково-технічної творчості молоді до Міжнародного Дня студентів, як автор роботи «Інфраструктура відкритих ключів для міжнародної паспортної системи» в номінації «Програмне забезпечення».

У 2010 році команда кафедри БІТ у складі студентів 4 і 5 курсів – А.А. Настенко, Д.С. Кайдалов, А.В. Казимиров – нагороджена дипломом за перше місце серед команд вищих навчальних закладів у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Інформаційна безпека». Перше місце на міжнародній дистанційній олімпіаді «Касперський», в Москві, завоював студент кафедри БІТ А.В. Григор’єв.

У 2011 році студенти Д.С. Кайдалов і Д.Е. Хряпін стали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Інформаційна безпека», а Д.Е. Хряпін на ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» нагороджений дипломом І ступеня; студент 1 курсу К.Є. Лисицький виграв в 5-му Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Студенти А.П. Бубирь (БІКС-08-1), А.А. Настенко (ЗІКСм-10-1), Д.С. Кайдалов (ЗІКСм-10-1) на міжнародній дистанційній олімпіаді «Касперський» здобули призові місця, 1,2,3 місце відповідно.

У 2012 році були нагороджені студенти кафедри Кіянчук Р.І. та Лисицький К.Є. дипломами 1 ступеня, як переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Інформаційна безпека».

У 2013 році студенти кафедри отримали наступні нагороди:

1. Мітяєва І.А. – Диплом 2 ступеня переможця Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Інформаційна безпека» зі спеціальності  «Безпека інформаційних комунікаційних систем»;

2. Пономар В.А. – Диплом 2 ступеня переможця Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Інформаційна безпека» зі спеціальності  «Безпека інформаційних комунікаційних систем»;

3. Кононихін О.О. – Диплом 3 ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Інформаційна безпека» зі спеціальності  «Безпека інформаційних комунікаційних систем»;

4. Лисицький К.Є. – Диплом переможця I ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Інформатика та кібернетика;

5. Бєлікова О.С. – Диплом I ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Інформаційна безпека»;

6. Бубир А.П. – Диплом I ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Інформаційна безпека».

У 2014 році були нагороджені студенти кафедри:

1. Пономар В.А. (БДІРм-13-1),  Кононихін О.О. (БІКС-10-1) – Грамотою за І командне місце у 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Інформаційна безпека»;

2. Пономар В.А. (БДІРм13-1), – Дипломом І ступеня за перемогу у 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади в галузі «Інформаційна безпека», Грамотою за 2 місце з дисципліни «Прикладна криптологія», Грамотою за 3 місце з дисципліни «Технічні засоби захисту інформації»;

3. Кононихін О.О. (БДІР-10-1) – Дипломом II ступеня за перемогу в 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Інформаційна безпека», Грамотою за 2 місце з дисципліни «Прикладна криптологія»;

4. Мітяєва І.А. (БІКСм-13-1) – Грамотою за 1 місце у 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Інформаційна безпека» з дисципліни «Прикладна криптологія»;

8. Самойлова А.В. (БІКСм-13-1) – Дипломом ІІ ступеня за перемогу у 8 Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Технічні науки»;

9. Сергійчук Юрій (БІКС-10-2), Березовский Олександр (БІКС-10-2), Триполка Анастасія (БІКС-10-1) – Грамотою за 1 місце в 3 щорічному конкурсі хакерів «ХАКОН», Харків, 2014.

У 2015 році наступні студенти кафедри нагороджені:

1. Кононихін О.О. (БДІРм-14-1) – Грамотою за І командне місце у 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Інформаційна безпека», Дипломом І ступеня за перемогу у 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Інформаційна безпека», Грамотою за 1 місце у 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Інформаційна безпека» з дисципліни «Прикладна криптологія», Грамотою за 2 місце у 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Інформаційна безпека» з дисципліни «Безпека інформаційно-комунікаційних систем»;

2. Семиразов Д.С. (БІКС-12-2) – Грамотою за 2 місце у 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Інформаційна безпека» з дисципліни «Прикладна криптологія»;

3. Родінка М.Ю. (БІКСм-14-1) – Дипломом І ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Інформаційна безпека»;

4. Бабіч Е.Ф. (БІКС-11-1) – Грамотою (команда 44uN) за 1 місце у IV щорічному конкурсі хакерів «ХАКОН», Сертифікатом (команда Liberland (Kharkiv) за 1 місце у V International forum on practical information security.

У 2016 році студенти кафедри отримали наступні нагороди:

1.  Семиразов Д.С. (БІКС-12-2) – Диплом ІІІ ступеня за перемогу в 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Інформаційна безпека», грамота за ІІ командне місце у 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Інформаційна безпека», грамота за ІІІ місце у номінації «Прикладна криптологія» у 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Інформаційна безпека»;

2. Шеханін К.  (команда БІТ, БІКС-13-1) – нагороджений Сертифікатом за 4 місце (з 600 команд) у щорічному міжнародному конкурсі хакерів «HACKIT», Харків, 07 жовтня 2016.

У 2017 році студенти кафедри нагороджені:

1. Іванов М.Є. (БІКС-16м) – Диплом ІІІ ступеня за перемогу у 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Інформаційна безпека», грамотою за І місце у номінації «Прикладна криптологія»;

2. Семіразов Д.С. (БІКС-16м) – грамотою за ІІІ місце у номінації «Прикладна криптологія» у 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Інформаційна безпека»;

3. Демидов А.Д. (БІКС-14-2) – нагороджений Сертифікатом учасника Всеросійської олімпіади  Південного федерального університету з інформаційної безпеки «UFO CTF SCHOOL 2017», Ростов-на- Дону, Сертифікатом учасника Міжнародної конференції Positive Hack Days 7, за 2 місце з 200 учасників в змаганнях CITIZEN 5 від компанії Axoft, 3 місце з 400 учасників у змаганнях з інформаційної  безпеки від компанії «Инфозащита».

 

зберегти цю сторінку в PDF