Володимир Пилипович Ткаченко

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри медіасистем і технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), науковий керівник науково-дослідної лабораторії «Геоінформаційні системи та комп'ютерна графіка», академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, почесний професор видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
Володимир Пилипович Ткаченко

+38 (057) 702-18-91

volodymyr.tkachenko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-5076-0724
Researcher ID: B-4841-2018
Google Scholar

Нагороди та премії

Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти», нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення», Почесна грамота Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

Інші відомості

Захоплення: риболовля, більярд, подорожі, театр.

Народився 14 червня 1947 р.

Освіта

1975 р. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – «Автоматизовані системи управління», диплом з відзнакою.

1982 р. – кандидат технічних наук спеціальність 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації, тема дисертаційної роботи: «Дослідження і розробка алгоритмів раціонального планування потокорозподілу в міських газових мережах».

1983 р. – старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин.

1986 р. – доцент кафедри інженерної графіки.

1988 р. – завідувач кафедри інженерної графіки.

2008 р. – професор кафедри інженерної та комп’ютерної графіки (МСТ).

Навчальна робота

Лекційні курси: електронні обчислювальні машини, периферійні пристрої ЕОМ, діалогові системи та машинна графіка, системи автоматизованого проектування, новітні технології та матеріали, комп’ютерні графічні системи, вступ до спеціальності, основи наукових досліджень і організація науки.

Наукова робота

Наукові інтереси – автоматизація управління просторово-розподіленими об’єктами; геоінформаційні системи і технології; електронна картографія; автоматизація управління технологічними процесами медіасистем; автоматизоване планування та управління розвитком і функціонуванням газорозподільних систем.

Наукові та технічні досягнення: моделі та методи побудови геоінформаційних аналітичних систем міст та територіальних утворень (модель організації даних у системі, оптимальна архітектура системи, технології розробки цифрових карт, методологія розробки та впровадження системи із застосуванням WEB-технологій на базі пропрієтарного і вільного інструментального програмного забезпечення ); моделі та методи автоматизації управління технологічними процесами видавничо-поліграфічних підприємств (методи розробки засобів автоматизації додрукарської підготовки видання, методи розв’язання задачі оптимального завантаження технологічного устаткування поліграфічного підприємства та ін.); моделі і методи автоматизованого управління розвитком і функціонуванням газорозподільних систем.

Науковий керівник 11 кандидатів наук за спеціальностями 05.13.06 – інформаційні технології, 05.01.01 – прикладна геометрія та комп’ютерна графіка, серед них: Є.І. Грінченко, О.Л. Сітабдіева, І.А. Божинський, О.В. Попов, Д.В. Костарєв, К.О. Кобильнік, В.Ф. Челомбітько, І.С. Табакова. Науковий керівник аспірантів і магістрів.

Громадська та міжнародна діяльність

Член редколегії науково-технічних журналів: «Технологія і техніка друкарства» (Київ, НТУУ «КПІ») «Комп’ютерні технології друкарства» (Львів, УАП), «Вісник геодезії та картографії (Київ)». Член робочої групи комітету ТК-103 по стандартизації програмного забезпечення геіонформаціонних систем. Член науково-методичної ради спеціальності 186 – видавництво та поліграфія при МОН України. Представник ХНУРЕ в міжнародній асоціації вишів International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and Management.


Публікації та патенти

170 публікацій, 12 книг (10 навчальних посібників, 2 монографії), 3 авторських свідоцтва.

Підручники та навчальні посібники, серед них:

 1. Компьютерные графические системы. Харків: ХНУРЕ, 1996.
 2. Монография: Трубопроводные системы энергетики: Управление развитием и функционированием. – Новосибирск: Наука, 2004.
 3. Послепечатные процессы. Харьков: ХНУРЭ, 2005.
 4. Оперативные и специальные виды печати. Технология, оборудование. Харьков: ХНУРЭ, 2005.
 5. Основы метрологии, стандартизации и управления качеством печатной продукции. Навч. посібник МОНУ – Харків: ХНУРЕ, 2005.
 6. Цифровий оперативний друк. Харків, 2007.
 7. Обробка текстової інформації у видавничих системах. Частина І. Харків: СМІТ, 2007.
 8. Энциклопедия издательского дела. Харьков, 2008.
 9. Технічні засоби комп’ютеризованих видавничих систем. Харків: Компанія СМІТ, 2008.
 10. Стандарти в поліграфії та видавничій справі. Львів: Вид-во Укр. акад. друкарства, 2011.
 11. Обробка текстової інформації у видавничих системах. Частина ІІ. Харків, ХНУРЕ, 2012.
 12. Монография: Поддержка стабильности цвета в открытых полиграфических системах. Харьков: ООО «ТИПОГРАФИЯ МАДРИД», 2013.
 13. Геоінформаційні системи. Україна. Харків - ТОВ «Оберіг», 2014.
 14. Трубопроводные системы энергетики: Методические и прикладные проблемы математического моделирования. Монографія. Росія, Новосибірськ, 2015.
 15. Геоінформаційні системи. Вступний курс: Навчальний посібник. - Україна. Харків. ХНУРЕ, 2017.