Кафедра програмної інженерії (ПІ)

Кафедра програмної інженерії існує близько півстоліття, хоча таку назву отримала з 1 листопада 2011 року.

Контакти

головний корпус, 2 поверх,
кімн. 267

+38 (057) 702-14-46

d_se@nure.ua

Сайт:
software.nure.ua

Завідуюча кафедрою

Зоя Володимирівна Дудар
Кандидат технічних наук, професор кафедри програмної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки (2004).

Основні функції

Кафедра програмної інженерії є профілюючою з підготовки бакалаврів за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія» (ПІ), спеціалістів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»:
- бакалаврів за програмою «Програмна інженерія»;
- магістрів за програмами «Інженерія програмного забезпечення» та «Програмне забезпечення систем»;
- докторів філософії – за програмою «Інженерія програмного забезпечення».

Стандарт освіти за напрямком «програмна інженерія» повністю відповідає європейському стандарту Software Engineering.

Форма навчання – очна, заочна та дистанційна.