Андрій Валентинович Работягов

Кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Андрій Валентинович Работягов

+38 (057) 702-14-46

andrij.rabotiahov@nure.ua

Освіта

1992 р. – закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю інформаційно-вимірювальна техніка.
2002 р. – науковий співробітник кафедри ПІ.
2006 р. – захист кандидатської дисертації.
2012 р. – старший науковий співробітник кафедри ПІ.
2013 р. – асистент,2014 г. – старший викладач кафедри ПІ.

Навчальна робота

Лекційні курси: основи розпізнавання образів, розробка мобільних застосувань.

Наукова робота

Спеціаліст у галузі розпізнавання акустичних сигналів, відеосигналів.


Публікації та патенти
  1. Работягов А.В., Турута О.П. Основи розпізнавання образів. Розпізнавання мовних сигналів: Навч. посібник. - Харків: ХНУРЕ, 2016. - 120 с.
  2. Работягов А.В., Ляшенко В.В., Кобылин О.А. Сегментация сложных изображений цитологических препаратов // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ, 2016. – № 185. – С. 87-95.
  3. Методические указания "Основы распознавания образов" / Сост. А.В. Работягов. -– Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 64 c.
  4. Работягов А.В., Чернобривец А.Б. Современные информационные технологии обучения и коррекции произношения глухих // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т "ХАИ", 2014. – Вып. 65. – С. 224-233.
  5. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи штучного інтелекту" для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія / Упоряд.: А.В. Работягов. – Харків: ХНУРЕ, 2013. – 62 с.
  6. Пат. 2004032236 Україна, МПК(2006) G10L 15/00, G10L 17/00. Спосіб ідентифікації людини на основі аналізу звуків мови: Пат. 2004032236 Україна, МПК(2006) G10L 15/00, G10L 17/00, Работягов А.В. (Україна); Харківський національний університет радіоелектроніки. – № 76770; Заявл. 26.03.2004; Опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9. – 14 с.