Ірина Володимирівна Груздо

Кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ірина Володимирівна Груздо

+38 (057) 702-14-46

irina.gruzdo@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-4399-2367
Researcher ID: D-1814-2018

Освіта

2009 р. – закінчила магістратуру на факультеті економіки та менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» за фахом програмне забезпечення автоматизованих систем, диплом з відзнакою, рекомендовано до вступу в аспірантуру.
2011 р. – спеціаліст з керування проектами й програмами, закінчила на факультеті економіки та менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» за фахом «Управління проектами, спеціаліст з керування проектами й програмами», диплом спеціаліста з відзнакою.
2011 – підвищила кваліфікацію, закінчивши факультатив FLASH/Action Script на кафедрі 603 Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (разом з фірмою NIX Solutions).
2013 р. – успішно закінчила аспірантуру в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». Захистила кандидатську дисертацію за фахом 05.13.06 – інформаційні технологи; тема дисертації «Інформаційна технологія аналізу та оцінювання письмових навчальних робіт в аспекті наявності текстових запозичень» (науковий керівник д.т.н., проф. каф. інженерії програмного забезпечення ХАІ, Шостак І. В.).
2014 р. – підвищила кваліфікацію, закінчивши курс «Soft-skills for IT people», Source IT м. Харків.
2015 р. – Тraining «Developing application with Microsoft Azure using Imagine Access ». м. Харків.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: скриптові мови розробки web-застосувань, емпіричні методи програмної інженерії, безпека програм і даних.
Керує курсовими й дипломними роботами магістрів кафедри.

Наукова праця

Пріоритетні наукові напрямки: інформаційні технології; об’єктно-орієнтоване моделювання.

Брала участь у науково-дослідних роботах:
«Методологія побудови програмного забезпечення, що адаптується для розробки, випробувань і експериментального відпрацювання аерокосмічної техніки» (2010-2011) (ДР № 0109U001114);
«Моделі і методи для обробки результатів і представлення процесів випробувань космічної техніки» (2011-2012) (ДР № 0111U006871);
«Теоретичні основи, методи та інформаційні технології розробки програмно-технічних комплексів критичного застосування в умовах ресурсних обмежень» (2012-2013) (ДР № 0112U001058).

Офіційний опонент:
1) дисертаційної роботи Попової Марини Андріївни «Онтологія взаємодії в середовищі геоінформаційної системи», 2015 м. Київ.
2) дисертаційної роботи Парфененко Юлії Вікторівни «Моделі та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при управлінні теплозабезпеченням об’єктів соціально-бюджетної сфери», 2016 м. Харків. – відгук.

Громадська і міжнародна діяльність

Участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях:
1)”Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні”, “ІКТМ”, (2008 – 2012 рр., м. Харків);
2) Першій науково-технічній конференції “Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління”, (2010 р., м. Київ);
3) Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції “Людина і космос”, (2011 р., м. Дніпропетровськ);
4) ХVI Міжнародному конгресі двигунобудівників, (2011 р., «ІКАР», сел. Рибаче);
5) Міжнародній науково-технічній конференції, присвяченій 75-річчю В.В. Свиридова, «Інформаційні системи і технології» ІСТ-2012 (2012 р., м. Харків);
6) Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальні системи й прикладна лінгвістика», (2013р.-2014, м. Харків);
7) III Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій школі: проблеми й перспективи в утворі й науці», (2013р., м. Київ);
8) Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні й Моделюючі Технології», (2014 р., м.Черкаси).


Публікації та патенти

Має 34 наукових публікацій. З них 18 - тез доповідей у збірниках робіт наукових конференцій, 14 статей, 4 учбово-методичних видання, а також отримано одне свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

  1. Аналіз, розробка та управління вимогами [Текст] : навч. посібник. / К.О. Соловйова, О.О. Піщухіна, І.В. Груздо. , А.Д. Данилов. – Х. : ХНУРЕ, 2015. – 276с.
  2. Теорія алгоритмів і обчислювальних процесів [Текст] : навч. посіб. / І.В. Шостак, І.В. Груздо, М.О. Данова, Ю.І. Бутенко. Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2013. - 82 с.
  3. Системи штучного інтелекту [Текст] : навч. посіб. до виконання лаб. робіт / І.В. Шостак, М.О. Данова, Ю.І. Бутенко, І.В. Груздо. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2013. – 70 с.
  4. Груздо І.В. Комп’ютерна програма «Інструментальний засіб нечіткого пошуку текстових запозичень у навчальних і роботах студентів технічних вузів «Plagiarizm»» / І.В. Груздо, І.В. Шостак, І.Б. Туркін, І.В. Чумаченко// Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 46707. – Рішення від 10.12.2012.
  5. Shostak I.V. Theory of algorithms and computing processes [Text]: Tutorial for students studying in specialty 6.020303 Applied Linguistics / I.V. Shostak, I.V. Gruzdo, M.A. Danova, I.I. Butenko. – Kh. : Nat. aerospace. univ. of N.E. Zhukovsky "Khark. aviat. Inst", 2012. – 80 p.