Наталя Борисівна Козел

Старший викладач (сумісник) кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), директор центру післядипломної освіти.
Наталя Борисівна Козел

+38 (057) 702-18- 05

natalia.kozel1@nure.ua

Освіта

1989 р. – закінчила фізико-технічний факультет Харківського політехнічного інституту за спеціальністю кріогенна техніка.
1989-2014 рр. – викладач, завідувач денним відділенням, заступник директора з навчальної роботи Антрацитівського коледжу інформаційних технологій та економіки.
2003-2015 рр. – заступник керівника навчально-консультаційного центру Харківського національного університету радіоелектроніки у м. Антрацит за
сумісництвом.
2011 р. – закінчила магістратуру Університету менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук (Київ) за спеціальністю педагогіка
віщої школи.
2015-2017 рр. – інженер центу післядипломної освіти.
2016 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю інженерія програмного забезпечення.
2017 р. – директор центу післядипломної освіти ХНУРЕ.


Публікації та патенти

1. Кирий В.В., Козел Н. Б., Климко Е.Г. Применение методов вербального анализа решений в процессе формирования структуры команды проекта //
Бізнес Інформ. – Харків.: Харківський національний університет ім.С.Кузнеця, 2016.-Вип.3 (458).-С.79- 85.
2. Дейнеко Ж.В., Козел Н.Б. Использование свойств вейвлет-коэффициентов для анализа и обработки изображений //Харьков. Материалы международной
научно-технической конференции Информационные системы и технологии ИСТ 2016, 12-17 сентября, 2016, Коблево – Харьков, Украина.
3. Козел Н.Б. Впровадження новітніх інформаційних технологій в організацію навчально-виховного процесу ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.