Юрій Олексійович Кузнєцов

Кандидат технічних наук, доцент (сумісник) кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), завідувач філіалом кафедри ПІ в науковому-виробничому підприємстві (НВП) Хартрон-Аркос Лтд.
Юрій Олексійович Кузнєцов

+38 (057) 719-17-83

yuriy.kuznyetsov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-9290-1700

Нагороди і премії

Почесна грамота Верховної Ради України (2013),
нагрудний знак М.К. Янгеля (2007),
Подяка Державного космічного агентства України (2015),
Подяка Харківського міського Голови (2012),
Грамота Харківської міської Ради (2016),
знак „Винахідник СРСР” (1975).

Освіта

В 1973 р. закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Динаміка польоту та управління». В цьому ж році почав працювати за основним місцем роботи – КБ Електроприладобудування (нині НВП Хартрон-Аркос Лтд ПАТ «Хартрон»).
В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію.
В 2005 р. одержав звання доцента.
В 2005 р. почав працювати доцентом (за сумісництвом) на кафедрі програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин (нині кафедра програмної інженерії).

Навчальна робота

Керівництво бакалаврськими роботами, дипломними проектами, технологічною та переддипломними практиками бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Наукова робота

Вніс значний внесок у розробку цифрових систем управління космічних апаратів широкого призначення. Приймає участь в розробці нових вітчизняних навігаційних приборів для систем управлення перспективних космічних апаратів та ракет-носіїв.
Вчений секретар науково-технічної ради НВП Хартрон-Аркос Лтд.
Область наукових інтересів: математичне забезпечення систем управління орієнтацією та стабілізація космічних апаратів, навігаційних приладів.

Громадська та міжнародна діяльність

Голова ревізійної комісії громадського координаційного комітету «Харків ракетно-космічний», керівник виставкового комплексу підприємства.


Публікації та патенти

Автор і співавтор 120 наукових і науково-технічних праць, 4 підручників, 3 навчально-методичних посібників, 40 авторських свідоцтв і 4 патентів на винаходи.
Серед найбільш вагомих – підручник «Проектування систем управління об’єктів ракетно-космічної техніки» в трьох томах у співавторстві з Ю.С. Алексєєвим, Ю.М. Златкіним, О.Ю. Златкіним, В.І. Чумаченко та ін., навчальний посібник «Інтелектуальні системи» (укр. мовою) у співавторстві з А.Л. Столяревською, навчально-методичний посібник «Системи управління базами даних» (англ. мовою) в співавторстві з А.Л. Столяревською.
Серед останніх публікацій:

  1. Zlatkin Yu.M. Technology and results of tests of the strap-down star-inertial unit for control systems of spacecrafts / Yu.M. Zlatkin, S.V. Oleynik, Yu.A. Kuznyetsov, V.B. Uspenskiy, I.A. Bagmut // 19th Saint Petersburg international conference on integrated navigation systems. Proceedings. – Saint Petersburg: CSRI “Electropribor”, 2012. – pp.238-241.
  2. Stolyarevska A.L. Data mining to identify human activities / A.L. Stolyarevska, Yu.O. Kuznyetsov // Materials of the Second International Scientific Conference "Computational Intelligence" (results, problems and prospects). 14-18 May 2013 Cherkassy, Ukraine. – pp. 203-204.
  3. Лабазов О.О. Спосіб орієнтації космічного апарата / О.О. Лабазов, Ю.О. Кузнєцов, О.Я. Макаренко // Патент на винахід 104831 UA. Зареєстр. 11.03.2014 р. Бюл. № 5. МПК B64G 1/24 (2006.01), G01C 21/24 (2006.01). Заявка № а 2013 05926 від 13.05.2013 р.
  4. Кузнецов Ю.А. Алгоритмы бесплатформенных инерциальных систем ориентации подвижных объектов: практические аспекты разработки, оценивания точности и реализации / Ю.А. Кузнецов, Ю.А. Плаксий // Сб. трудов XXI Санкт- Петербургской международной конференции по интегрированным навигационным системам. ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор», 2014. – С. 300-303.
  5. Kuznyetsov. Yu. The Visualization of Spacecraft Orbital Maneuvers in Near-Earth Space with Using GeoGebra Package / Yu. Kuznyetsov, A. Stolyarevska // The GeoGebra Global Gathering 2015 conference at Johannes Kepler University Linz, Vienna, Austria. From 15 to 17 July 2015.
  6. Кузнєцов Ю.О. Багатофакторний аналіз термічної чутливості волоконно-оптичних гіроскопів навігаційних приборів // Тези докладу на XXIII міжнародну конференцію з автоматичного управління «Автоматика-2016». Суми, 2016.
  7. Kuznyetsov Yu. Modeling the Spacecraft Orbital Maneuvers with Using GeoGebra for Visualization / Yu. Kuznyetsov, A. Stolyarevska // Proceedings of the International Scientific-Practical Conference Internet-Education- Science IES-2016. – Pp. 104-105.