Володимир Петрович Машталір

Доктор технічних наук, професор кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Володимир Петрович Машталір

+38 (057) 702-06-15

volodymyr.mashtalir@nure.ua

Нагороди і премії

Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації, 2006.
Почесна грамота МОН України, 2008.
Стипендіат Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки (в номінації інформатика і комп'ютерні науки), 2010.
Дипломант XIII обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – Кращі імена» в номінації «Декан факультету», 2011.

Освіта

1979 р. – інженер-математик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – прикладна математика. Тема дипломної роботи «Паралельна обробка зображень при проектних перетвореннях».
1988 р. – старший науковий співробітник, спеціальність – управління в технічних системах.
1984 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – управління в технічних системах. Тема дисертації «Розпізнавання тривимірних об’єктів на основі нормалізації їх зображень».
2002 р. – доктор технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту. Тема дисертації: «Точково-множинні методи обробки й розпізнавання зображень».
2004 р. – доцент кафедри інформатики,
2005 р. – професор кафедри інформатики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: операційні системи, програмування, дослідження операцій, цифрові методи синтезу та аналізу візуальної інформації.

Наукова робота

Наукові інтереси: обробка і розпізнавання зображень.
Наукові та технічні досягнення: точково-множинні методи прелімінарної обробки еталонних множин для забезпечення мінімальної комбінаторної складності компаративного розпізнавання, методи метричного пошуку в неструктурованих колекціях даних, моделі й методи грануляції на основі кластеризації та мультиалгебраїчних систем, метричний аналіз фактор-множин.
Науковий керівник 4-х кандидатів наук і консультант доктора наук за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту. Доктор наук: Шляхов В.В., кандидати наук: Єгорова О.О., Чупіков А.М., Сакало Є.С., Щербінін К.С.

Громадська і міжнародна діяльність

Член експертної ради з комп’ютерних наук і технологій Державної акредитаційної комісії України, член секції інформатика і кібернетика наукової ради МОН України, голова спеціалізованої ради Д 64.052.08, член спеціалізованої вченої ради Д 64.052.01. Член ряду редколегій журналів і збірників наукових праць, організаційних і програмних комітетів міжнародних конференцій.


Публікації та патенти

120 публікацій (5 монографій, 3 винаходи).
Серед них (за останні 5 років):

  1. Chupikov A., Kinoshenko D., Mashtalir V., Shcherbinin K. Image retrieval with segmentation-based query // Adaptive multimedia retrieval / S. Marchand-Maillet et al. (Eds.). – Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. – Lecture Notes in Computer Science. – Vol. 4398. – 2007. – Р. 208-222.
  2. Kinoshenko D., Mashtalir V., Shlyakhov V. A Partition metric for clustering features analysis // International Journal “Information Theories and Applications” – Vol. 14. No 3. – 2007. – Р. 230-236.
  3. Bobrowski L., Mashtalir V., Topczewska M. Pattern discovery through separable data projections // Computer Recognition Systems 2 / M. Kurzynski et al. (Eds.). – Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. – Advances in Soft Computing. – Vol. 45. – 2007. – Р. 348-355.
  4. Kagramanyan A., Mashtalir V., Shlyakhov V. Multialgebraic systems in information granulation // International Journal “Information Theories and Applications” – 2008. – Vol. 15., No 1. – P. 55-63.
  5. Kinoshenko D., Mashtalir V., Yegorova E. Distance matrix approach to content image retrieval // Intelligent Technologies and Application / K. Markov et al. (Eds.). – Sofia: FOI ITHEA. – Information Science and Computing. – No 5. – 2008. – P. 29-36.
  6. Kinoshenko D., Mashtalir V., Yegorova E. Block-diagonal form of distance matrix for region-based image retrieval // Proceedings of 19th International Conference on Pattern Recognition – Omnipress. – 2008. – 4 P.
  7. Kinoshenko D., Mashtalir V., Yegorova E. Block-diagonal forms of distance matrices for partition based image retrieval // Pattern Recognition, Recent Advances / A. Herout (ed). 2010 – Vucovar: In-Teh. – P. 205-234. (Book chapter)
  8. Kinoshenko D., Mashtalir V., Shlyakhov V., Yegorova E. Nested Partitions Properties for Spatial Content Image Retrieval // International Journal of Digital Library Systems. – Vol. 1, No 3. – 2010. – P.58-89.
  9. Kinoshenko D., Mashtalir V., Yegorova E. Shlyakhov V. Metrical Properties of Nested Partitions for Image Retrieval // Machine Learning Techniques for Adaptive Multimedia Retrieval: Technologies Applications and Perspectives / Chia-Hung Wei; Yue Li (Eds.) –2011. – IGI Global. – P. 18-49. (Book chapter)
  10. Mashtalir V., Shcherbinin K., Shlyakhov V., Yegorova E. Regions of sufficiency for metrical data retrieval // International Journal «Information Technologies & Knowledge». – 2011. – Vol. 5, No 1. – P. 31-45.