Аспірантура і докторантура

  Контакти

  кімн. 370

  +38 (057) 702-14-71 

  pds@nure.ua

  Сайт: postgraduate.nure.ua

  Завідувач відділом
  Володимир Павлович Манаков

  Основні функції відділу:

  • планування, організація і контроль підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
  • організація прийому до аспірантури та докторантури;
  • прикріплення здобувачів для складання кандидатських іспитів і написання дисертацій;
  • переведення викладачів – кандидатів наук на посади наукових співробітників для завершення докторських дисертацій, надання творчих відпусток для завершення докторських дисертацій;
  • переведення аспірантів з однієї форми навчання на іншу;
  • надання консультацій із питань прийому до аспірантури та докторантури й захисту дисертацій, підготовки науково-педагогічних кадрів;
  • організація прийому кандидатських та вступних іспитів.

  При аспірантурі ХНУРЕ працює науково-консультаційний пункт (НКП), де також проводиться робота з підготовки та складання кандидатських іспитів із філософії та іноземної мови.

  Більш докладну інформацію про відділ аспірантури та докторантури можна отримати на сайті postgraduate.nure.ua.