Видання

Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості (ITSSI)

Заснований Харківським національним університетом радіоелектроніки та Державним підприємством «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості»

Радіоелектроніка та інформатика

Заснований Харківським державним технічним університетом радіоелектроніки (нині – ХНУРЕ) в 1997 році. Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 12097-968ПР від 14.12.2006.

Журнал АСУ

Повна назва: Науково-технічний журнал «Автоматизовані системи управління й прилади автоматики».

Радіотехніка

У відповідності до назви збірник відображує науково-практичну діяльність університету, вишів та наукових організацій України.

Біоніка інтелекту

Мета виходу в світ журналу «Біоніка интелекту» – популяризація та пропаганда в середовищі студентів, аспірантів, інженерів, наукових співробітників нових наукових напрямків, технологій, ідей, злиття теорії з практикою.

Прикладна радіоелектроніка

Видання було засноване в 2002 році, свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 6037 від 09.04.2002. Періодичність видання – 4 рази на рік.

Проблеми телекомунікацій

Журнал «Проблеми телекомунікацій» заснований Харківським національним університетом радіоелектроніки в 2010 році. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 2-05/2 від 10.03.2010. ISSN: 2220-6922.

Новий колегіум

«Новий Колегіум» сьогодні – це журнал для педагогів-професіоналів, педагогів-новаторів, педагогів-початківців, для тих, хто прагне удосконалити свою професійну майстерність, хто відчуває потребу поділитись своїм педагогічним досвідом.