Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості (ITSSI)

Заснований Харківським національним університетом радіоелектроніки та Державним підприємством «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості»

  Контакты

  +38 (057) 702-10- 13
  journal.itssi@gmail.com
  http://itssi-journal.com

  Головний редактор
  Валерій Васильович Семенець

  Періодичність випуску: 4 номери на рік • Харків • ISSN 2524-2296 (Online), ISSN 2522-9818 (Print) Тематична спрямованість журналу: обмін інформацією щодо наукових, технічних та економічних досягнень у промисловості.
  Журнал передбачає у своєму складі два основних напрями: технічні та економічні науки.

  Напрями публікацій: інформаційні технології та системи управління, математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами та програмами, енергетика і транспорт, електроніка, нанотехнології, інформаційно-вимірювальні системи,  управління в економіко-екологічних системах, організація та управління виробничими процесами, сучасні технічні засоби, комплекси та системи, економіка підприємства, проектний менеджмент, маркетинг та інші.

  Науковий журнал розрахований на науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
  Вихід третього номера заплановано у квітні 2018 року.
  Публікація у перших трьох випусках – безкоштовно!
  Журнал індексується у 11-ти Міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, пошукових системах:
  WorldCat, OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Google Академія, Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), General Impact Factor (GIF), Academic Resource Index (ResearchBib), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Keys, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
  На всі опубліковані в журналі статті встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.
  Рукописи до журналу приймаються однією із трьох мов: українською, російською, англійською. 
  Контактна особа: +38 (050) 324-23- 99 Олена Юріївна Персіянова

  Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості (ITSSI)