Відділ практики «Центр-Кар’єра»

Напрями діяльності: сприяння працевлаштуванню студентів та випускників вищого навчального закладу, їхня адаптація до динаміки попиту на фахівців на ринку праці.

Положення про відділ

  Контакти

  кімн. 372

  +38(057)702-16-46

  career_center@nure.ua
  Сайт


  Координатор відділу
  Афанасьєва Ірина Віталіївна
  к. т. н., доцент

  Ірина Миколаївна Ткаченко

  Зав. відділом
  Ірина Миколаївна Ткаченко

  Основні завдання

  • постійний аналіз попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад;
  • налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;
  • інформування випускників і студентів вищого навчального закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їхній фаховій підготовці (спеціальності);
  • залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців) до проходження студентами всіх видів виробничих практик відповідно до фаху;
  • пошук підприємств, установ та організацій (роботодавців) спільно з випусковими кафедрами та укладання з ними угоди щодо проходження виробничої практики, підтримання зв’язків з роботодавцями щодо проведення виробничої практики студентів та надання вільних вакансій для працевлаштування студентів і випускників
  • координація роботи, факультетів, випускних кафедр щодо організації виробничої практики, ефективності використання баз практики.

  Функції відділу

  • вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці регіону та України;
  • організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливого їхнього подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, сприяння працевлаштуванню студентів та випускників, практикуми, науково-практичні конференції.

  Відгуки роботодавців