Навчально-методичний відділ

Діяльність навчально-методичного відділу спрямована на організацію та вдосконалення науково-методичноі роботи в університеті, на координацію роботи методичних комісій факультетів, кафедр університету з науково-методичних питань їх діяльності.

Положення про відділ.

Основні функції

 • розробка інструкцій, положень та інших документів, спрямованих на оптимізацію основних видів методичної роботи,
 • аналіз і контроль навчально-методичного забезпечення освітнього процесу за всіма напрямами підготовки (спеціальностями) та формами навчання,
 • координування діяльності методичних комісій, що здійснюють контроль змісту освітнього процесу і діючих у структурі університету,
 • вивчення та передача передового досвіду науково- та навчально-методичної роботи молодим викладачам, організація лекцій та семінарів, забезпечення роботи школи молодих викладачів,
 • організація спільної роботи з факультетами та кафедрами з впровадження сучасних освітніх технологій і методик викладання у вищій школі,
 • розробка і впровадження планів видання навчально-методичної літератури за напрямами підготовки (спеціальностями) та контроль їх виконання,
 • робота над показниками рейтингової оцінки університету з видів методичної роботи,
 • інформування навчальних підрозділів університету про проведення зовнішніх методичних заходів,
 • проведення консультацій з питань, які знаходяться у компетенції відділу (підготовка рукописів до видання, їх експертиза на відповідність навчальним планам і робочим програмам та ін.),
 • участь в організації підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу,
 • ведення документації по роботі відділу.
Навчально-методичний відділ