Навчально-дослідний відділ

Начально-дослідний відділ створений з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу, забезпечення сучасних методів управління діяльністю у сфері інтелектуальної власності та організації науково-дослідної роботи студентів в університеті.

  Контакти

  корпус «Д», к. 437
  +38 (057) 702-13- 97
  erd@nure.ua

  Начальник відділу

  Людмила Євгенівна Четвертак

  Основні функції відділу
  1. Проведення в університеті Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті».
  2. Проведення на базі університету Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та підсумкової
  науково-практичної конференції.
  3. Забезпечення участі студентів університету у Всеукраїнській студентській олімпіаді та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт поза
  межами університету.
  4. Забезпечення отримання університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, які створені в результаті його наукової діяльності.
  5. Оформлення матеріалів заявок на об'єкти інтелектуальної власності,
  ведення діловодства на замовлення, своєчасна сплата зборів за дії, що пов'язані з охороною об'єктів інтелектуальної власності.
  6. Переклад наукової, технічної, патентної та іншої спеціальної літератури, кореспонденції, а також матеріалів конференцій з англійської та французької
  мов на українську та навпаки.
  7. Державна реєстрація та облік відкритих науково-дослідних робіт.
  8. Інформування студентів, молодих учених, співробітників кафедр про міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, форуми, які проводяться в Україні та за рубежем.

  Навчально-дослідний відділ