Відділ внутрішнього аудиту

Основні завдання 

Надання ректорові університету об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

 • функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;
 • удосконалення системи управління;
 • запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів;
 • запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності університету.

Контакти

кімн. 19-Г

+38 (057) 702-13-76

iad@nure.ua

Начальник відділу

Володимир Васильович Лебідь

Функції відділу 

Відділ проводить оцінку:

 • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю університету;
 • ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у планах університету та його підрозділах;
 • ефективності планування і виконання бюджетних програм університету та результатів їх виконання;
 • якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;
 • стану збереження активів та інформації в університеті;
 • стану управління державним майном в університеті;
 • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності університету;
 • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань університету.

Відділ проводить, за дорученням ректора університету, аналіз проектів наказів та інших документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.

Відділ планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій;

Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами університету, іншими державними органами, підприємствами, їх об'єднаннями, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту.

Відділ подає ректорові університету аудиторські звіти і рекомендації для

прийняття ним відповідних управлінських рішень.

Відділ внутрішнього аудиту